Tajuk yang dipilih berfokuskan kepada Pengajaran dan Pembelajaran untuk murid-murid Prasekolah.Tema yang ditekankan adalah bersesuaian dengan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan(KSPK), Kementerian Pelajaran Malaysia.Monday, 12 December 2011

FILL IN THE BLANK


I G __ __ N __


B __ R D
B __T


    
  E__ E P__A__ _____ A B __ I T

L __ O __

NAMAKAN YANG MANAKAH KUMPULAN HAIWAN LIAR?


___________________
                              

                               ____________________

 

____________________                  
                       

                                                 
                                              ____________________
                         


______________________


_____________________

NAMAKAN SAYA....

  __ U __ Y A
CROCODILE I __  __  K
 DUCK

 
 
          __ U R __ N __
       BIRDKER __ __ U
BUFFALO
K__ L A __A__


BAT


B I _ _ AK
IGUANA


A R _ _ B 
RABBIT
SI __ G __
LION


           

L _ _ B U
COW