Tajuk yang dipilih berfokuskan kepada Pengajaran dan Pembelajaran untuk murid-murid Prasekolah.Tema yang ditekankan adalah bersesuaian dengan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan(KSPK), Kementerian Pelajaran Malaysia.Saturday, 3 December 2011

JENIS-JENIS HAIWAN JINAK

I +  TIK = ITIK
DUCK


                                                                                                                                              
BU + RUNG = BURUNG
BIRD
                                   
KER + BAU = KERBAU
BUFFALO
AR + NAB = ARNAB
RABBIT


                                    

                        
LEM + BU = LEMBU 
COW                


                

JENIS-JENIS HAIWAN LIAR
SI  +  NGA  =  SINGA
LIONKE + LA + WAR  =  KELAWAR
BAT
GA  +  JAH  =   GAJAH
ELEPHANT
                 
                                          

           
 BI + A +WAK  =  BIAWAK
IGUANA            

BU  + A +  YA  =  BUAYA
CROCODLE


          


 ZI + RA + FAH  =  ZIRAFAH
GIRAFFE