Tajuk yang dipilih berfokuskan kepada Pengajaran dan Pembelajaran untuk murid-murid Prasekolah.Tema yang ditekankan adalah bersesuaian dengan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan(KSPK), Kementerian Pelajaran Malaysia.







Saturday, 3 December 2011

JENIS-JENIS HAIWAN LIAR








SI  +  NGA  =  SINGA
LION







KE + LA + WAR  =  KELAWAR
BAT




GA  +  JAH  =   GAJAH
ELEPHANT




                 
                                          

           
 BI + A +WAK  =  BIAWAK
IGUANA







            

BU  + A +  YA  =  BUAYA
CROCODLE






          


 ZI + RA + FAH  =  ZIRAFAH
GIRAFFE

No comments:

Post a Comment